ฺความรู้พื้นฐาน

วิธีการลบไฟล์เฉพาะนามสกุลที่ต้องการด้วย Command Line

วิธีการลบไฟล์เฉพาะนามสกุลที่ต้องการด้วย Command Line

ขั้นตอนดำเนินการ

1.กดปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ cmd > คลิกขวาที่ Command Prompt > Run as administrator

2.ตรวจสอบ Path ของ Folder เก็บไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการลบนั้น

3.ใช้คำสั่ง Change Directory ไปยัง Path นั้น พิมพ์ C:\WINDOWS\system32>cd \3.temp\VCD กด Enter > และตรวจสอบไฟล์ด้วยคำสั่ง dir

4.ต้องไฟล์ชื่อ A.xlsx ด้วยคำสั่ง C:\3.temp\VCD>del A.xlsx กด Enter > พบว่าไฟล์ในหน้าต่าง Windows ถูกลบหายไป

5.ต้องการลบไฟล์นามสกุล xlsx ทั้งหมด ด้วยคำสั่ง C:\3.temp\VCD>del *.xlsx กด Enter > พบว่าไฟล์ในหน้าต่าง Windows ถูกลบหายไป

6.ต้องการลบไฟล์ นามสกุล .dat อย่างเดียวโดยคงเหลือไว้แค่ไฟล์นามสกุล .snf ทั้งหมด ด้วยคำสั่ง C:\3.temp\VCD\B>del *.dat > แต่ระบบแจ้งเตือนว่า C:\3.temp\VCD\B\B0060.DAT Access is denied.

7.เปลี่ยนมาใช้คำสั่งคำสั่งแบบลบ path เต็ม พิมพ์ C:\3.temp\VCD\B>del c:\3.temp\VCD\B*.dat > แต่ระบบแจ้งก็ยังเตือนว่า c:\3.temp\VCD\B\B0060.DAT Access is denied.

8.สาเหตุที่ไม่สามารถลบไฟล์นี้ได้เนื่องจาก มีการกำหนด Attributes: เป็นแบบ Read-only > ตรวจสอบได้จากคลิกขวาที่ไฟล์ เลือก Properties > สังเกตุที่ Tab General > ตรง Attributes: ถูกหนดเป็น Read-only

9.แก้ไข Attributes ด้วยคำสั่ง C:\3.temp\VCD\B>attrib *dat -s -h -r กด Enter หมายความว่า กำหนดค่าไฟล์นามสกุล .dat ทั้งหมด ให้มี attrib -s เคลียร์ไม่ให้เป็นไฟล์ระบบ -h เคลียร์ไม่ให้เป็นไฟล์ที่ถูกซ่อน -r เคลียร์ไม่ให้เป็นไฟล์ที่อย่างได้อย่างเดียว > และใช้คำสั่งลบไฟล์ C:\3.temp\VCD\B>del *.dat อีกครั้ง

10.คำสั่งตรวจสอบประวัติการใช้คำสั่ง Command Line ที่เราได้ใช้งานไปทั้งหมดดังนี้ C:\3.temp\VCD\B>doskey /history กด Enter

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close