เทคนิคขั้นสูง

วิธีการเคลียร์ Password เมื่อเราจำไม่ได้บน Windows 8.1ด้วย cmd.exe

วิธีการเคลียร์ Password เมื่อเราจำไม่ได้บน Windows 8.1ด้วย cmd.exe

วิธีการเคลียร์ Password เมื่อเราจำไม่ได้บน Windows 8.1 ด้วย cmd.exe

เนื่องด้วยบทความนี้เป็นความรู้คำสั่ง cmd.exe ขั้นสูง ทีี่เกิดจากการแก้ไขปัญหาหน้างานที่พบ ถูกใช้แก้ปัญหาตั้งแต่ Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows Server 2008 R2 & Windows Server 2012 R2 จึงนำมาเป็น GuideLine สำหรับ Case Study นี้ ขอให้นำไปใช้งานในทางที่ถูกต้อง ครับผม

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ลืม Password User Profile นี้ ใช้ทุก Password ที่มีแต่ก็ไม่สามารถ Logon เครื่องได้

2.ให้ใช้ USB Bootable หรือ DVD ฺBootable รัน Windows 8.1 OS

3.เลือก Language to install ตามปกติ > กดปุ่ม Next > คลิกที่ Repair your computer > เลือก Troubleshoot

4.ที่ Advanced options > เลือกโหมด Command Prompt

5.ที่ cmd.exe prompt จะปรากฏ X:\Sources> และเคอร์เซอร์กระพริบรอพิมพ์คำสั่ง

6.ให้ทำการเลือก Partitions ที่มี Windows ติดตั้งโดยการพิมพ์

X:\Sources>e: กด Enter (พิมพ์ c:, d: , e: , etc)

E:\>dir  กด Enter ในตัวอย่างนี้พบว่า Windows ติดตั้งที่ Partitions E:

E:\>cd    \windows\system32  กด Enter

 

7.E:\windows\system32>ren osk.exe osk.exe.old กด Enter

8.E:\windows\system32>copy  cmd.exe  osk.exe กด Enter

9.E:\windows\system32>exit กด Enter

10..ที่ Choose an option > คลิกเลือก Continue

11.คลิกที่สัญลักษณ์รูปเฟือง > เลือก On-Screen Keyboard

12.สังเกตว่า แทนที่จะขึ้นโปรแกรม On-Screen Keyboard กลับเปลี่ยนเป็น cmd.exe

13.ที่ cmd.exe > C:\Windows\system32> net user กด Enter

14.เลือก User Profile ที่ต้องการ Reset Password ณ ที่นี้ เป็น Sarawut

C:\Windows\system32> net user Sarawut  *   กด Enter (เปลี่ยน Password)
Type a password for the user:   new password
Retype the password to confirm: new password
The command completed successfully.

15.Logon ใช้งาน User Profile Sarawut ได้ตามปกติ

 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close