ฺความรู้พื้นฐาน

วิธีการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่ให้ใช้งานได้

วิธีการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่ให้ใช้งานได้

วิธีการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่ให้ใช้งานได้

บทความนี้เป็นการเซ็ตค่าเริ่มต้นการใช้งาน Harddisk ตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปใน Mainboard ทั้ง PC และ Server เพราะระบบปฏิบัติการ Windows นั้นไม่มี เซอร์วิส Plug & Play สำหรับ Internal Harddisk แต่ถ้าเป็น External Harddisk (USB) นั้น สามารถมองเห็น Harddisk ได้เลย

ขั้นตอนดำเนินการ

1. (สำหรับ Windows Server 2008 R2) คลิกขวา Computer > เลือก Manage > ที่ Server Manager > เลือก Storage แล้วไปที่ Disk Management

(สำหรับ Windows 10) คลิกขวา This PC > เลือก Manage > ที่ Computer Management > เลือก Storage แล้วไปที่ Disk Management

2.ทั้ง PC และ Server จะปรากฏ Disk X ซึ่งเป็น Internal Harddisk ลูกใหม่ ที่ใส่เข้าไปใน Mainboard ระบบปฏิบัติการ จะมองเห็น แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นโดยเราจะต้องคลิกที่ Disk ลูกที่แจ้งสถานะ Unknown ทำการเซ็ต Initialize Disk และกำหนด Master Boot Record ก่อน แล้วให้กดปุ่ม OK

3.สังเกต Disk ลูกใหม่ สถานะเปลี่ยนเป็น Online

4.คลิกขวาที่ Disk 0 ตรง Unallocated เลือก New Simple Volume…

5.ระบบจะทำการตั้งค่า New Simple Volume Wizard เป็นการแบ่ง Partition บน Harddsik ลูกใหม่ ในบทความนี้ใช้แค่ 1 Partition เต็ม กดปุ่ม Next

6.กำหนด drive letter: เป็น L แล้วกดปุ่ม Next

7.ทำการ Format Harddisk เป็นแบบ NTFS และคลิกเครื่องหมายถูกตรง Perform a quick format กดปุ่ม Next

8.ระบบดำเนินการ Format Harddisk

9.แจ้งสถานะ การสร้าง Partition แบบ Simple Volume เสร็จสมบูรณ์

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close