ฺความรู้พื้นฐาน

วิธีการแสดง Password Wireless Lan ด้วย Command Line

วิธีการแสดง Password Wireless Lan ด้วย Command Line

เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่ง command line เพื่อตรวจสอบรหัส Wifi ที่เราใช้งาน

ขั้นตอนดำเนินการ

1.พิมพ์ cmd > คลิกขวา run as administrator

2.พิมพ์ คำสั่ง wmic ( Windows Management Instrumentation) > กด Enter


3.พิมพ์ คำสั่ง quit > กด Enter

4.พิมพ์คำสั่ง netsh wlan show profiles > กด Enter จะแสดง SSID ทั้งหมดที่เราใช้บนเครื่อง

5.เลือก SSID ชื่อ WiFi ที่เราต้องการให้แสดง Password > พิมพ์คำสั่ง netsh wlan show profiles true_home5G_500 > กด Enter

6.สังเกตุที่หัวข้อ Security settings

7.พิมพ์คำสั่ง netsh wlan show profiles true_home5G_500 key=clear > กด Enter > ที่หัวข้อ Security settings > บรรทัด Key Content : จะแสดง Password Wifi

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close