ฺความรู้พื้นฐาน

วิธีการใช้คำสั่ง DiskPart เพื่อ Format ฮาร์ดดิสก์

วิธีการใช้คำสั่ง DiskPart เพื่อ Format ฮาร์ดดิสก์

DiskPart เป็นยูทิลิตี้แบบ Command Line สำหรับการจัดการแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ (Disk Partition) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ Windows และ Windows Server ให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการดิสก์ สร้างพาร์ติชัน (Partitions) จัดรูปแบบ (Format)ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.MBR (Master Boot Record)
2.GPT (GUID Partition Table)
สามารถใช้ได้กับ Hard disk และ USB Flash Drive (สำหรับใช้งานฮาร์ดดิสก์ ขนาดเกิน 2 TB ขึ้นไป)

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ที่ Type here to search > พิมพ์ cmd > คลิกขวา Run as administrator

2.พิมพ์คำสั่ง cd \ กด Enter > พิมพ์ diskpart กด Enter

3.ที่ command prompt > พิมพ์ list disk กด Enter

4.เลือก ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ Format เพื่อเปลี่ยนเป็นแบบ GPT (GUID Partition Table) > ตัวอย่างเลือกเป็น Disk 1 > พิมพ์คำสั่ง select disk 1 กด Enter

5.พิมพ์คำสั่ง clean กด Enter เพื่อเคลียร์ค่าใน ฮาร์ดดิสก์ ทั้งหมด

6.ที่ Disk 1 จะแจ้งสถานะ Unknown > คลิกที่ Disk 1 เพื่อ Initialize Disk เลือกเป็นแบบ GPT > กดปุ่ม OK

7.ทำการ Format เป็นแบบ NTFS ปกติ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close