ฺความรู้พื้นฐาน

วิธีแก้ไขการใช้งานโปรแกรม ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ข้อผิดพลาด รหัส 20507

วิธีแก้ไขการใช้งานโปรแกรม ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ข้อผิดพลาด รหัส 20507

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ขณะใช้งานโปรแกรม ภ.ง.ด.53 เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วนแล้วถึงขั้นตอนสั่ง พิมพ์ ไม่ว่าจะ Convert เป็น PDF หรือ Print ออกเครื่องพิมพ์ผ่าน Lan แล้ว โปรแกรมแจ้งเตือน ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รหัส 20507 -Invalid file name. 

2.เข้าไปที่ website ของกรมสรรพากร https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=progdownload  ให้เลือกไฟล์ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบ ประเภท zip แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมซ้ำใหม่อีกครั้ง

3.เรียกใช้งาน cmd .exe > คลิกขวา Run as administrator > ใช้คำสั่ง command line ดังนี้

C:\Windows\System32> cd \Program Files (x86)\Rdinet\PND53      เปลี่ยน Directory
C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53> regsvr32 comdlg32.ocx     กด enter
C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53> regsvr32 Msflxgrd.ocx       กด enter
C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53> regsvr32 msmask32.ocx   กด enter
C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53> regsvr32 tabctl32.ocx        กด enter

จะแสดงข้อความ “DllRegisterServer in c:\windows\system32\tabctl32.ocx succeeded.”

4.ทดสอบ สั่งพิมพ์ใหม่ อีกครั้ง ถ้าหากยังไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ ให้พิมพ์ reg-lib.bat กด enter รอจนกว่า Batch File รันเสร็จสมบูรณ์

C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND53> reg-lib.bat        กด enter

เพิ่มเติม https://support.microsoft.com/th-th/help/249873/how-to-use-the-regsvr32-tool-and-troubleshoot-regsvr32-error-messages

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close