ฺความรู้พื้นฐาน

วิธีใช้คำสั่ง CLI เมื่อใช้งาน Task Manager แล้ว End task โปรเซสที่รันไม่ได้

วิธีใช้คำสั่ง CLI เมื่อใช้งาน Task Manager แล้ว End task โปรเซสที่รันไม่ได้

วิธีใช้คำสั่ง CLI เมื่อใช้งาน Task Manager แล้ว End task โปรเซสที่รันไม่ได้

ขณะต้องการปิดโปรเซสของโปรแกรมที่แฮงค์ ด้วยวิธีการกดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete เพื่อใช้งาน Task Manager แล้ว End task โปรเซสที่รันแต่ไม่สามารถปิดโปรเซสนั้นได้ บทความนี้ มีคำสั่ง Command Line มาแนะนำ

ขั้นตอนดำเนินการ

1.คลิกที่สัญลักษณ์ แว่น พิมพ์ cmd เลือกที่ Command Prompt > คลิกขวา Run as administrator

2.พิมพ์คำสั่ง wmic process list brief  เพื่อเป็นการเรียกดู process ที่รันอยู่หลัง background ทั้งหมดมาแสดง

3.ตัวอย่างนี้เป็นการสมมุติ เหตุการณ์ว่า มี process ชื่อ mspaint.exe ไม่สามารถ End task โปรเซสได้ สังเกตุที่ตัวเลขของ ProcessId

4.พิมพ์คำสั่ง wmic process processid delete เพื่อใช้คำสั่งลบโปรเซสที่แฮงค์และยังรันโปรเซสอยู่  กดปุ่ม Enter สังเกตุโปรแกรมที่ค้างหายไป แสดงว่าโปรเซสนี้ถูกยิงทิ้ง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close