Apple

  • วิธี Add Printer FujiXerox บนเครื่อง Mac book

    วิธี Add Printer FujiXerox บนเครื่อง Mac book การใช้งานเครื่อง Printer บน Macbook นั้นมักประสบปัญหา เช่น การสั่งพิมพ์แล้วงานไม่ออก หรือ สั่งงานออกแต่สีของงานที่พิมพ์ออกมาเพี้ยนไม่ตรงกับไฟล์ที่สั่งพิมพ์ บทความนี้เป็นการยกตัวอย่างการ Add Driver และ…

    Read More »
Close