เทคนิคขั้นสูง

  • วิธีกู้ข้อมูลจาก nemucod ransomware ด้วย decrypt_nemucod.exe

    วิธีกู้ข้อมูลจาก nemucod ransomware ด้วย decrypt_nemucod.exe Nemucod เป็น Ransomware ประเภทหนึ่ง ใช้อัลกอริทึมโจมตีรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ พวกรูป เอกสาร เน้นหนักไปทางค่าย Microsoft บทความนี้เป็นแนวทางการกู้ข้อมูล ไฟล์ รูป และ เอกสาร ของสำนักงานที่แก้ไขกลับคืนได้จริง…

    Read More »
  • วิธีการเคลียร์ Password เมื่อเราจำไม่ได้บน Windows 8.1ด้วย cmd.exe

    วิธีการเคลียร์ Password เมื่อเราจำไม่ได้บน Windows 8.1 ด้วย cmd.exe เนื่องด้วยบทความนี้เป็นความรู้คำสั่ง cmd.exe ขั้นสูง ทีี่เกิดจากการแก้ไขปัญหาหน้างานที่พบ ถูกใช้แก้ปัญหาตั้งแต่ Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 ,…

    Read More »
Close