Cisco&LinkSys

  • วิธีการ Upgrade Firmware  Access Point LinkSys รุ่น WAP54G ด้วย DD-WRT

    วิธีการ Upgrade Firmware  Access Point LinkSys รุ่น WAP54G ด้วย DD-WRT การอัพเกรด Firmware นั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Access Point ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเพียงแค่ ค่าย http://www.dd-wrt.com/site/support/other-downloads ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำ Backup ไฟล์…

    Read More »
Close